Návštěva Klubu seniorů CSOP Praha 15 v klubu dne 30.5.2024

Vzájemná spolupráce Klubu důchodců Kutná Hora s Klubem seniorů CSOP Praha 15 zahájená před šesti lety i nadále pokračuje. Kutnohorští senioři přivítali 30. května své přátele z Prahy a připravili pro ně bohatý program. Klub důchodců Kutná Hora a Klub seniorů CSOP Praha se společně dohodly na vzájemné spolupráci dne 25. 9. 2018.