O nás

Náš klub důchodců je místní společenské středisko, s dlouhodobou tradicí, které poskytuje seniorům – členům Klubu důchodců zázemí pro naplňování a využívání volného času.

Našim posláním je sdružovat seniory a poskytovat jim příležitosti ke společnému setkávání a navazování přátelství, ale také k sebevzdělávání formou přednášek, poznávacích zájezdů, návštěv výstav, promítání filmů a jiných kulturních a společenských akcí.

Klub důchodců vede výbor, který má 9 členů. Ten zajišťují chod klubu po stránce plánování a realizace aktivit pro členy, vedení evidence členů, finančního hospodaření klubu, vedení záznamů o životě klubu v kronice a dále pak zajišťování chodu klubovny a v neposlední řadě i vedení inventarizace prostředků a revizní kontrolu.

Naši členové jsou  kutnohorští obyvatelé, už trochu víc pamatující, ale přesto stále aktivní, společenští a vitální důchodci – senioři, kteří berou život s nadhledem a chutí poznávat nové přátele, místa, zajímavosti a informace. Klubovna je využívána čtyři dny v týdnu pro setkávání s přáteli, posezení při kávě i čaji. K dispozici zde je televizor, společenské stolní hry i kulečníkový stůl, cvičící přístroj, gril a venkovní posezení. 2x týdně jsou pořádány různé akce, jedná se o návštěvy výstav, promítání filmů a dokumentů zpracovaných i samotnými členy klubu, dále pak o přednášky a besedy na různá témata, ale také školení např. První pomoc, besedy a policií aj. Velké oblibě se těší pořádání jednodenních zájezdů do zajímavých míst naší vlasti.

Protože naše aktivity a provoz klubu také něco stojí, je zde na místě poděkovat Městskému úřadu Kutná Hora za poskytovanou finanční dotaci, bez které bychom naše aktivity nemohli pořádat a zejména Ing. Janě Kuklové, ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora, která se o náš klub stará a zajišťuje její provoz.

Klubu důchodců má v letošním roce 101 členů.

Výbor Klubu důchodců Kutná Hora

Kutná Hora 29. října 2021