O nás

Náš klub důchodců je místní společenské středisko, s dlouhodobou tradicí, které poskytuje seniorům – členům Klubu důchodců zázemí pro naplňování a využívání volného času.

Klub byl založen v roce 1964. Letos v prosinci oslavíme 50 leté výročí jeho činnosti. Našim posláním je sdružovat seniory a poskytovat jim příležitosti ke společnému setkávání a navazování přátelství, ale také k sebevzdělávání formou přednášek, poznávacích zájezdů, návštěv výstav, promítání filmů a jiných kulturních a společenských akcí.

Klub důchodců vede výbor, který čítá 9 dam. Ty zajišťují chod klubu po stránce plánování a realizace aktivit pro členy, vedení evidence členů, finančního hospodaření klubu, vedení záznamů o životě klubu v kronice a dále pak zajišťování chodu klubovny a v neposlední řadě i vedení inventarizace prostředků a revizní kontrolu.

Naši členové jsou  kutnohorští obyvatelé, už trochu víc pamatující, ale přesto stále aktivní, společenští a vitální důchodci – senioři, kteří berou život s nadhledem a chutí poznávat nové přátele, místa, zajímavosti a informace. Klubovna je využívána čtyři dny v týdnu pro setkávání s přáteli, posezení při kávě i čaji. K dispozici zde je denní tisk, televizor, společenské stolní hry i kulečníkový stůl. Jedenkrát týdně jsou pořádány různé akce, jedná se o návštěvy výstav, divadelních představení, promítání filmů a dokumentů zpracovaných i samotnými členy klubu,  hudební odpoledne s „živou hudbou“ také zajišťují naši členové. dále pak o přednášky a besedy na různá témata, ale také školení např. První pomoc, Trénování paměti aj.

Mimořádnou událostí letošního roku  byla oslava stého výročí narození naší dlouholeté členky paní Koudelové, která se těší dobrému zdraví a svou vitalitou je vzorem pro mnohé z nás.

Klub se také účastnil projektu GASK – Umění spojení 013 Senior, kde za společné práce nás seniorů a mladých umělců vznikla díla, která byla v benefiční aukci vydražena ve prospěch rodin  pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním.

Pro udržení naší kondice realizujeme pěší vycházky do okolí Kutné Hory. Velké oblibě se těší pořádání jednodenních zájezdů do zajímavých míst naší vlasti. Ročně uspořádáme cca 7 zájezdů, ve kterých navštěvujeme zámky, skanzeny, muzea, hory. Také pořádáme v rámci těchto zájezdů exkurze do výrobních provozů.

Protože naše aktivity a provoz klubu také něco stojí, je zde na místě poděkovat Městskému úřadu Kutná Hora za poskytovanou finanční dotaci, bez které bychom naše aktivity nemohli pořádat.

Současná členská základna Klubu důchodců = 152 členů, z toho v letošním roce se přihlásilo 21 nových členů – 5 mužů a 16 žen.

Výbor Klubu důchodců Kutná Hora

Kutná Hora 28. dubna 2014

Napsat komentář