Pozvání na  výroční členskou schůzi, která se koná 3.12.2018 od 13.00 hodin v restauraci U kata .      Program :          1. zahájení                                   2. zpráva o činnosti  / p. Dvořáková /                                   3. zpráva revizní komise  / p. Puchríková /                                   …

Příspěvky na rok 2018  a přihlášky nových členů se budou vybírat a registrovat v Klubu důchodců každé pondělí od 13 hod do 15 hod leden až březen.     Duben až červen každé první pondělí v měsíci

  Program KD   prosinec 3.12.2018 ve 13.00 výroční členská schůze v restauraci U kata K.Hora 4.12.2018 – od 13.00 hodin ruční práce s p. Brejchovou  v KD 6.12.2018 – od 13.30 hodin v KD  cvičení s Martou 8.12.2018 od 14.00 Dačického dům  …