Členské příspěvky na rok 2024

Členské příspěvky na rok 2024 měly být zaplaceny do konce března. Pokud někdo dosud nezaplatil příspěvek, může ho zaplatit dále každé první pondělí v měsíci od 13,00 do 15,00 hodin v klubu. Členský příspěvek letos činí 150 Kč.

Přihlášky nových členů se přijímají každé první pondělí v měsíci nebo po dohodě s paní Hanou Hrubešovou.