Pozvánka na poznávací vycházku Kapličky na stříbrné stezce

Poznávací okruh Kapličky na stříbrné stezce vede k 18 drobným památkám na území Kutné Hory – kapličkám. Cílem tohoto projektu je seznámit veřejnost s cennými sakrálními stavbami, které jsou ovšem turisticky „ve stínu“ pamětihodností typu chrám sv. Barbory, Kostnice, katedrála v Sedlci, skanzen stříbrných dolů a pod. U kapliček je cenný také jejich duchovní odkaz prostřednictvím legend o světcích, jímž jsou zasvěceny.

Projekt Kapličky na stříbrné stezce byl zahájen už v roce 2019. Pandemie koronaviru ale jeho rozvoj zbrzdila. Nyní byl okruh doplněn o některé nové poznatky ke kapličkám a zajímavosti na trase. Trasa obou okruhu – vnitřního a vnějšího – byla upravena s ohledem na stavební a další změny v našem městě.

Bližší informace naleznete v příloze v „tiskové zprávě“ a na letáku.

Setkání a komentovaná vycházka začíná v sobotu 30. 9. 2023 v 10 hodin u kapličky Panny Marie u kruhového objezdu (Štefánikova X Československých legionářů) – parkoviště vedle kapličky.

Vycházka je plánována časově do cca 12.30 hodin. Trasa je dlouhá necelé 3 kilometry a čeká nás 8 zastavení u kapliček se stručným výkladem o jejich historii, duchovním odkazu a zajímavostech, které s nimi souvisejí. Vycházka bude vedena tak, že nabídne i méně známé či běžné výhledy na Kutnou Horu a okolí.

Z cílového místa vycházky budou moci zájemci dojít individuálně k jedné nebo dvěma kapličkám „vnitřního okruhu“ poznávací stezky (cca 1000 – 1500 m).

Celkově propojuje  poznávací stezka 18 kapliček na území města (resp. 17 v Kutné Hoře plus jednu bezprostředně „za humny“ města). Návštěvu kapliček na „vnějším okruhu“ můžete pak absolvovat individuálně, kdykoliv ve volném čase. I tyto vycházky lze rozdělit na menší etapy.

Využijete-li nabízeného tipu na sobotní dopoledne, ráda se s Vámi setkám.

S pozdravem Hana Kaprálková , iniciátorka projektu hlavní organizátorka komentované vycházky