Tematický zájezd do Prahy do Muzea pražského vodárenství a do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči dne 31. května 2023

Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s. oblast Kutná Hora za účasti klubu důchodců v Kutné Hoře uspořádalo tematický zájezd do Prahy, a to do Muzea pražského vodárenství, které se nachází v objektu úpravny vody v Podolí a do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Muzeum pražského vodárenství, kde měla prohlídka trvat max. za 120 minut, se díky zajímavému vyprávění a hlavně častých dotazů protáhla o hodinu. Nestihli jsme tak bohužel vše, zejména 4. část prohlídky – Ochoz budovy chemické úpravy vody s panoramatickým rozhledem. Oběd byl zajištěn v restauraci U Pramene, 4 minuty od Staré čistírny odpadních vod. Ve staré čistírně jsme viděli původní prostory s pozůstatky původních technologických zařízení, staré stoky a ukončili jsme prohlídku v jedné z usazovacích nádrží, které se nacházejí v podzemí a kde je instalován Převozníkův prám. Ten jsme si také vyzkoušeli. Zájezd byl ukončen v STOKABAR & Café Továrna.