Gask: Intimní nezměrnost

26.5.2022 Gask. Komentovaná prohlídka výstavy – Luděk Filipský, autor, malíř, kutnohorský rodák – Intimní nezměrnost a Richard Drury, kurátor.