Výlet do Vrchotových Janovic a do Votic

Ve středu 11.5.2022 jsme byli na výletě na zámku ve Vrchotových Janovicích a v blízkém městě Votice. Autory fotografií jsou pan Dušan Gažík a paní Krista Balková.

Poslední majitelkou zámku Vrchotovy Janovice (dřívějším názvem Herbortovy Janovice) byla baronka Sidonie Nádherná z Borutína, mecenáška a organizátorka kulturního života. V roce 1943 byl zámek zabrán SS a používán jako velitelství a kasárna. V roce 1945 na zámku německé ozbrojené složky vystřídali příslušníci sovětské a československé armády. V roce 1949 byl zámek vyvlastněn. Napřed zde byl umístěn sklad textilu, později sbírky okresního archívu. Zámek nebyl udržován a pustl. Před zkázou zámek zachránilo v roce 1957 Národní muzeum, kterému se podařilo objekt získat. Postupně byl opraven, dnes je veřejnosti přístupný a obsahuje expozice Národního muzea Společnost v Čechách 19. století, expozici Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice a expozici českého zvonařství.

Na obědě jsme byli v restauraci U Modré kočky ve Voticích.

Františkánský klášter ve Voticích s kostelem svatého Františka z Assisi je klášterní komplex barokních budov. Součástí kláštera byla významná knihovna s mnoha cennými knihami vázanými v kůži, množstvím rukopisů i prvotisků. V roce 1740 ve zdejší klášterní knihovně pátral po kacířských a závadných knihách páter Antonín Koniáš. Jednu z nich skutečně prořezal a zredukoval. Knihovna byla zničena v roce 1950 po obsazení kláštera Státní bezpečností, kdy byla většina knih označena za bezcenné a zlikvidována.

Kaple Božího hrobu ve Voticích je historicky cenná stavba, která stojí ve Voticích. V celém Česku je kaplí Božího hrobu mnoho, avšak votický Boží hrob je výjimečný tím, že je zhotoven podle nákresů a rozměrů původní kaple Božího hrobu v Jeruzalémě.