Co dělat, když……

Mám kovid

Zachovejte klid, průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu. Pokud máte jiné neodkladné zdravotní problémy, obraťte se na svého lékaře. Pokud se váš stav dramaticky zhorší, kontaktujte záchrannou službu na lince 155.

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/

Životní situace: https://covid.gov.cz/situace/urady-instituce

Aktuální opatření: https://covid.gov.cz/opatreni

Mám osobní důvěrný problém

https://www.linkaduvery.kh.cz/aktuality/

Centrum krizové intervence v Kutné Hoře, zřizovatel Povídej, z.s., Česká 235, 284 01 Kutná Hora. Linka důvěry – služba telefonické krizové pomoci – je volajícím k dispozici po – pá 8:00 – 22:00 hodin. Můžete nám volat na pevnou linku 327 511 111, event. mobil 602 874 470.

Internetové poradenství na adrese: linkaduvery@kh.cz

Poradna pro lidi v tísni – služba krizové pomoci pro dospělé, rodiny, páry i děti – na adrese Česká 235, 284 01 Kutná Hora, 1. patro, každý pracovní den 8:00 – 18:00 hodin po předchozím telefonickém objednání na telefonu Linky důvěry 327 511 111.

Dojde k úniku plynu  

https://www.gasnet.cz/cs/ds-pohotovostni-linka/

Hlášení o poruchách na plynárenských zařízeních a poruchách na dodávkách zemního plynu jsou přijímána přednostně na telefonním čísle 1239, které obsluhuje dispečink společnosti GasNet Služby nepřetržitě 24 hodin denně.

Pohotovostní linka společnosti GasNet vyřizuje pouze poruchy v dodávce zemního plynu, poruchy na zařízení provozovaných společnosti GasNet a situace spojené s obecným ohrožením v souvislosti s provozem plynárenské sítě.

Poruchy na plynových spotřebičích a domovních rozvodech zemního plynu pohotovostní služba zabezpečuje pouze proti vzniku dalších škod uzavřením hlavního uzávěru plynu. Pohotovostní služba nezajišťuje opravy a údržbu odběrného plynového zařízení (OPZ).

Rozbilo se topení

Havárie topení v Kutné Hoře mohou způsobit ohrožení zdraví osob či škody na majetku. Prasklé potrubí, rozvody vytápění, kohouty, plynové kotle nebo topná tělesa mívají za následek výtok značného množství topné kapaliny. Poruchy zdrojů tepla nebo kouřovodů v některých případech vedou k požáru či výbuchu z důvodu přehřívání topného média a topidel.

telefon: 311 241 161

Nejde elektřina

https://www.cez.cz/cs/podpora/vsechny-clanky/nahlaseni-preruseni-dodavky-elektricke-energie-58744

https://www.elektrina.cz/vypadky-elektriny-online

Pokud vám byla přerušena dodávka elektřiny, může se jednat o plánovanou odstávku související s údržbou naší sítě (odstávka je oznamována vždy způsobem v místě obvyklým – hlášením místního rozhlasu, vyvěšením plakátů apod.). Informace o plánovaných odstávkách v distribuční síti ČEZ se dozvíte i na webových stránkách www.cezdistribuce.cz nebo na Kontaktní lince ČEZ Distribuce telefon: 800 850 860.

V případě, že se jedná o poruchu (např. spadlý strom, nepřepíná na nízký tarif apod.), pak tuto skutečnost prosím oznamte prostřednictvím mobilního webu www.bezstavy.cz nebo na Kontaktní lince ČEZ Distribuce telefon: 800 850 860.

Neteče voda nebo naopak teče voda, prasklo potrubí

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora, 284 01, Nepřetržité hlášení poruch:

telefon: 800 505 585

              327 588 112

              602 493 706

Chci spálit rostlinné zbytky

Jste vlastníci nebo správci lesa, ovocného sadu, nebo se zabýváte čištěním porostů a spalujete – pak pro Vás je určena registrace do aplikace Pálení. Pokud chcete pouze ohlásit jednotlivé pálení, nepotřebujete se registrovat na https://paleni.izscr.cz/ . Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Potřebuji pohotovost a je po páté hodině

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé v Kutné Hoře,

Provoz: Po – Pá 17:00 – 21:00 hod., So, Ne a svátek 8:00 – 20:00 hod.

Telefon: 327 503 484 (Provoz: Po – Pá 17:00 – 21:00 hod., So, Ne a svátek 8:00 – 20:00 hod.)

Bolí mě zub

LSPP – Stomatologie, pracoviště Kolín

Pavilon “H” – 3. patro (vstup z ulice U Nemocnice) – stomatologická ambulance, Žižkova 146, 280 01  Kolín III

Provozní doba: Víkend, svátky 08:00 – 13:00, Telefon: 321 756 149

Dojde k úmrtí v rodině

http://m.pohrbyjerabek.cz/cs/

POHŘEBNÍ SLUŽBA KUTNÁ HORA, Česká 989, 284 01 Kutná Hora

Tel.: 327 512 298, Email: pohrbykutnahora@seznam.cz

Převoz zemřelých – stálá služba: Telefon: 602 391 128