Výroční členská schůze klubu důchodců 2021

Výroční členská schůze klubu důchodců se bude konat ve středu dne

8.12.2021 od 13,30 hodin v klubu,

pokud to epidemiologická situace dovolí.

Program: Zahájení

                Zpráva o hospodaření a výhled na rok 2022  

                Revizní zpráva  

                Diskuse a volná zábava

Upozornění:

Do klubu je vstup pouze s certifikátem o očkování, buď v papírové podobě nebo v mobilu – tečka. Tečka v mobilu by měla svítit zeleně, pokud nebude porucha nebo údržba u zřizovatele služby.

Certifikáty se budou kontrolovat při příchodu na výroční schůzi!!!! Bez dokladu nebude člen vpuštěn do budovy.